فریلنسر کیست

فریلنسر کیست؟

فریلنسر کیست؟ فریلنسر به فردی می‌گویند که توانایی و مهارت انجام کل کار یا بخشی از کار را دارد و به کار کردن می‌پردازد. فرد فریلنسر به شرکت، سازمان و یا کسی وابسته نیست و تعهدی نسبت به انجام کار ندارد. البته لازم به ذکر است که برخی از فریلنسرها قراردادهای ...